วันพระ 2567 1

ของขวัญปีใหม่ 2567 ตรึงราคาหมูวันพระสุดท้ายพรุ่งนี้

ประจำวันพระที่ 27 ธันวาคม 2566

ในสภาพการตลาดสุกรประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2566 ทางฟาร์มได้ประกาศราคาสุกรตามรายการต่อไปนี้:

สุกรขุนหน้าฟาร์ม ราคา 74 บาท
สุกรซีก ราคา 84 บาท
แม่พันธุ์คัดทิ้ง ราคา 44 บาท
ลูกสุกร 16 กิโลกรัม ราคา 1,800+74 บาท
ค่านี้เป็นการปรับราคาขึ้นเทียบกับวันพระที่ 20 ธันวาคม 2566 โดยมีการปรับราคาสุกรหน้าฟาร์มขึ้น 4 บาท ทุกพื้นที่ มีผลจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน และใกล้เทศกาลปีใหม่ ทำให้การบริโภคในพื้นที่มีการเพิ่มขึ้น

จากรายงานข้อมูลสภาวะตลาดสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม (สัปดาห์ที่ 50/2566) วันพระที่ 20 ธันวาคม 2566 รายงานว่ามีการตรึงราคาและปรับราคาสุกร โดยการปรับขึ้นกก.ละ 2-4 บาท ไม่เท่ากันในแต่ละภาค ดังนี้:

ภาคตะวันตก ราคาทรงตัว กก.ละ 68 บาท
ภาคอีสาน ราคาทรงตัว กก.ละ 72 บาท
ภาคเหนือ ราคาทรงตัว กก.ละ 74 บาท
ภาคตะวันออก ปรับขึ้น 2 บาท เป็น กก.ละ 72 บาท
ภาคใต้ ปรับขึ้นกก.ละ 4 บาท จาก 70 เป็น 74 บาท
ส่วนลูกสุกรขุนเล็ก 16 กิโลกรัม ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 มีราคาที่ 1,600 บาท พร้อมบวกหรือลบ 68 บาทต่อกก.

ขอบคุณบทความจาก : วันพระ 2567